Members of the Committee

 

Mr. Praveen Maheshwari

(Trustee)

Mr. Rajeev Maheshwari

(Trustee)

 

Mr. Manish Agarwal

(CEO)

Sri Sri Ravishankar Bal Mandir

No 70, Rathore Nagar, Queens Road, Vaishali Nagar, Near Poonglia Farms, Jaipur, Rajasthan-302019, India

Email: jaipur@ssrvm.org

Board Line: 9413301007, 9119168307

Web: jaipur.ssrvm.org